Holm Shipping logo

Tollklarering med en godkjent varsler


Som skipsmegler er det viktig å ivareta alle sikkerhetsrutiner rundt selve frakten. Samtidig er det viktig at frakten kommer frem til avtalt tid. Som oftest er tiden knapp og det er viktig at alle ledd fungerer optimalt. Det er derfor ingen tilfeldighet at vi som speditør bistår deg med tollklarering av ditt gods.

Godkjent varsler

EU innførte 1. juli 2009 krav om elektronisk forhåndsvarsling av all vareførsel til og fra EU for å øke sikkerheten. Dette fører til at alle varer til/herfra må forhåndsvarsles fra en godkjent varsler i tillegg til vanlig tollklarering. Dersom varene ikke blir forhåndsvarslet, kan det medføre til lengre behandlings-og klareringstid på grensen når det må foretas risikoanalyse av varen. Denne prosessen er derfor et viktig ledd i transporten. Dette er også årsaken til at vi er svært nøye i denne prosessen.

Det er ingen tilfeldighet at vi i Holm Shipping var en av de første meglerne med elektronisk varsling mot Tollvesenet.

Flere tjenester enn bare tollklarering

Vi har siden vår oppstart i 1963 bistått med tollklarering av varegods og sjølast. I dag er vi er 17 medarbeidere som lojalt jobber for å kunne bistå med effektiv og profesjonell fortolling, men vi bistår også med lagerhus, terminaltjenester, befraktning, skipsmegling samt autoriserte regnskapstjenester.

Kontakt oss dersom du har behov for en profesjonell aktør på fortolling av varegods!

Ta kontakt med oss i dag