Holm Shipping logo

Avtalebetingelser

Type gebyr
Informasjon
Pris
Manglende sendingsinfo/manuelle fraktbrev
Manglende edi - manuell registrering
Pr. sending 199,-
Uleselig strekkode / manglende kollietikket
Påløper når påsatt etikkett ikke kan leses. Utskrift av ny ved registrering av ordre
Pr. sending 199,-
Forsinket edi
Påløper når edi-melding må etterlyses pr tlf eller mail
Pr. sending 129,-
Manglende info om mottaker
Manglende/ufullstendig informasjon om mottaker, herunder feil bruk av p.b. adresse, telefonnummer ved privatlevering
Pr. sending 199,-
Korrigering vekt/mål
Ved korrigering av vekt / mål påløper ett gebyr
Pr. sending 99,-
Endring av utleveringsadresse
Pr. sending 165,-
Betalingsservice
Omfaktureringsgebyr
445,-
Betalingsservice
Fakturering/kreditgebyr
151,-
Farlig gods
Gebyr pr. sending dersom regelverket for farlig gods ikke følges
2 000,-
Advisering
Avtale levering til privatpersoner / byggeplasser
350,-
Fremmøte- / bomturtillegg
Dersom mottaker/avsender ikke er tilstede ved henting / levering
525,-
Lagerleie
Påløper om sendinger ikke er mottatt komplett og må lageres i påvente av fulltallig sending. Starter fra distribusjonsdag
125,- pr 100kg pr døgn. Minimum 375,-
Varmegods
Frakt som må utføres frostfritt
Grunnpris + 25%
ADR-tillegg
Gods som er underlagt bestemmelser iht. forskrifter og transportregelverk
Grunnpris + 30%
ADR-tillegg
Klasse 1.1, 1.2, 1.5
Grunnpris + 100%
Bompenger
Bompengetillegg for sendinger < 35kg
Pr. sending 10,-
Bompenger
Bompengetillegg for sendinger > 35kg
Pr. sending 25,-
Diesel-/energitillegg
Tillegg justert etter nivå på dieselpriser iht Euro Shells dieselpriser
Se hjemmeside for gjeldende prosentsats.
Dokumentetterysning
Påløper når dokumenter vedr fortolling må etterlyses pr telefon eller mail
525,-
EUR-pall
Kjøp av EUR-pall
155,- pr pall
EUR-pall
Gebyr for pallutveksling
69,- pr pall
Utskrift av fraktbrev
120,-
Tollansvarsgebyr
Utstedelse av godsnummer/inn på tollager
350,-
Purring Rykk/avsl.T1
Ved utstedelse av godsnummer og stenging av T1
250,-
Bruk av universalgaranti
Oppstart T1 3,75% av garantisummen
Min 250,- / maks 4000,-