Holm Shipping logo

Avtalebetingelser

Type gebyr
Informasjon
Pris
Manglende sendingsinfo/manuelle fraktbrev
Manglende edi - manuell registrering
Pr. sending 220,-
Uleselig strekkode / manglende kollietikket
Påløper når påsatt etikkett ikke kan leses. Utskrift av ny ved registrering av ordre
Pr. sending 56,-
Forsinket edi
Påløper når edi-melding må etterlyses pr tlf eller mail
Pr. sending 142,-
Manglende info om mottaker
Manglende/ufullstendig informasjon om mottaker, herunder feil bruk av p.b. adresse, telefonnummer ved privatlevering
Pr. sending 220,-
Korrigering vekt/mål
Ved korrigering av vekt / mål påløper ett gebyr
Pr. sending 109,-
Endring av utleveringsadresse
Pr. sending 182,-
Betalingsservice
Omfaktureringsgebyr
445,-
Betalingsservice
Fakturering/kreditgebyr
151,-
Farlig gods
Gebyr pr. sending dersom regelverket for farlig gods ikke følges
2 000,-
Advisering
Avtale levering til privatpersoner / byggeplasser
350,-
Fremmøte- / bomturtillegg
Dersom mottaker/avsender ikke er tilstede ved henting / levering
525,-
Lagerleie
Påløper om sendinger ikke er mottatt komplett og må lageres i påvente av fulltallig sending. Starter fra distribusjonsdag
125,- pr 100kg pr døgn. Minimum 375,-
Varmegods
Frakt som må utføres frostfritt
Grunnpris + 25%
ADR-tillegg
Gods som er underlagt bestemmelser iht. forskrifter og transportregelverk
Grunnpris + 30%
ADR-tillegg
Klasse 1.1, 1.2, 1.5
Grunnpris + 100%
Bompenger
Bompengetillegg for sendinger < 35kg
Pr. sending 10,-
Bompenger
Bompengetillegg for sendinger > 35kg
Pr. sending 25,-
Diesel-/energitillegg
Tillegg justert etter nivå på dieselpriser iht Euro Shells dieselpriser
Se hjemmeside for gjeldende prosentsats.
Dokumentetterysning
Påløper når dokumenter vedr fortolling må etterlyses pr telefon eller mail
525,-
EUR-pall
Kjøp av EUR-pall
155,- pr pall
EUR-pall
Gebyr for pallutveksling
69,- pr pall
Utskrift av fraktbrev
120,-
Tollansvarsgebyr
Utstedelse av godsnummer/inn på tollager
350,-
Purring Rykk/avsl.T1
Ved utstedelse av godsnummer og stenging av T1
250,-
Bruk av universalgaranti
Oppstart T1 3,75% av garantisummen
Min 250,- / maks 4000,-

Energijustering uke for uke

Uke
Informasjon
Pris
Uke 1
Langtransport 7,04% Distribusjon 5,17%
Basis 16,56 eks. mva
Uke 2
Langtransport 6,91% Distribusjon 5,06%
Basis 16,50 eks. mva
Uke 3
Langtransport 7,36% Distribusjon 5,40%
Basis 16,70 eks. mva
Uke 4
Langtransport 7,49% Distribusjon 5,50%
Basis 16,76 eks. mva
Uke 9
Pristillegg langtransport  Basert på DFTP = 4.94%
Basis Esso eks mva : 15.62
Uke 10
Pristillegg langtransport Basert på DFTP = 11,47%
Basis Esso eks Mva : 18,54 Eks mva
Uke 11
Pristillegg langtransport basert på 30 % DFTP = 7,3 %
Basis Esso eks mva :  17.28
Uke 12
Pristillegg langtransport basert på 30 % DFTP= 9.55 %
Basis Esso eks mva : 17.68
Uke 13
Pristillegg Langtransport Basert på 30 % DFTP= 9.32 %
Distribusjon uke 13 Basert på 22%  = 6.84 %
Basis Esso eks mva : 17.58
Uke 14
Langtransport 8.55 % Distribusjon 6.30 %
Basis Esso 17.25 eks mva
Uke 15
Langtransport 6.26 % Distribusjon 4.59
Basis 16.21 eks. mva
Uke 16
Langtransport 6.44 % Distribusjon 4.72 %
Basis 16.29 eks. mva
Uke 17
Langtransport 6.60 % Distribusjon 4.83 %
Basis 16.36 eks. mva
Uke 18
Langtransport 9,10 % Distribusjon 6,68 %
Basis 17,48 eks. mva
Uke 19
Langtransport 9,87 % Distribusjon 7,24 %
Basis 17,82 eks. mva
Uke 20
Langtransport 9,31 % Distribusjon 6,82 %
Basis 17,57 eks. mva
Uke 21
Langtransport 8,77 % Distribusjon 6,43 %
Basis 17,33 eks. mva
Uke 22
Langtransport 9,33 % Distribusjon 6,84 %
Basis 17,58 eks. mva
Uke 23
Langtransport 11,57 % Distribusjon 8,48 %
Basis 18,58 eks. mva
Uke 24
Langtransport 13,27 % Distribusjon 9,73 %
Basis 19,34 eks. mva
Uke 25
Langtransport 16,58 % Distribusjon 12,15 %
Basis 20,82 eks. mva
Uke 26
Langtransport 16,60 % Distribusjon 12,17 %
Basis 20,83 eks. mva
Uke 27
Langtransport 14,83 % Distribusjon 10,88 %
Basis 20,04 eks. mva
Uke 28
Langtransport 12,24 % Distribusjon 8,97 %
Basis 18,88 eks. mva
Uke 29
Langtransport 11,88 % Distribusjon 8,71 %
Basis 18,72 eks. mva
Uke 30
Langtransport 10,27 % Distribusjon 7,53 %
Basis 18,00 eks. mva
Uke 31
Langtransport 9,77% Distribusjon 7,16%
Basis 17,78 eks. mva
Uke 32
Langtransport 8,03% Distribusjon 5,88%
Basis 17,00 eks. mva
Uke 33
Langtransport 8,03% Distribusjon 5,88%
Basis 17,00 eks. mva
Uke 34
Langtransport 9,15% Distribusjon 6,71%
Basis 17,50 eks. mva
Uke 35
Langtransport 11,79% Distribusjon 8,65%
Basis 18,68 eks. mva
Uke 36
Langtransport 9,62% Distribusjon 7,05%
Basis 17,71 eks. mva
Uke 37
Langtransport 9,44% Distribusjon 6,90%
Basis 17,63 eks. mva
Uke 38
Langtransport 8,81% Distribusjon 6,46%
Basis 17,35 eks. mva
Uke 39
Langtransport 8,28% Distribusjon 6,07%
Basis 17,11 eks. mva
Uke 40
Langtransport 9,89% Distribusjon 7,25%
Basis 17,83 eks. mva
Uke 41
Langtransport 10,31% Distribusjon 7,56%
Basis 18,02 eks. mva
Uke 42
Langtransport 14,36% Distribusjon 10,53%
Basis 19,83 eks. mva
Uke 43
Langtransport 13,40% Distribusjon 9,83%
Basis 19,40 eks. mva
Uke 44
Langtransport 13,20% Distribusjon 9,68%
Basis 19,31 eks. mva
Uke 45
Langtransport 12,57% Distribusjon 9,22%
Basis 19,03 eks. mva
Uke 46
Langtransport 11,05% Distribusjon 8,10%
Basis 18,35 eks. mva
Uke 47
Langtransport 9,31% Distribusjon 6,83%
Basis 17,57 eks. mva
Uke 48
Langtransport 7,92% Distribusjon 5,81%
Basis 16,95 eks. mva
Uke 49
Langtransport 7,23% Distribusjon 5,30%
Basis 16,64 eks. mva
Uke 50
Langtransport 5,70% Distribusjon 4,18%
Basis 15,96 eks. mva
Uke 51
Langtransport 6,93% Distribusjon 5,08%
Basis 16,51 eks. mva
Uke 52
Langtransport 6,47% Distribusjon 4,74%
Basis 16,30 eks. mva