Om oss

Lars Holm Shipping er involvert i transportsektorer både fra sjø, land og luft. Vi tilbyr lagerhus, terminaltjenester, befraktning, skipsmegling, tollklarering samt autorisert regnskapstjeneste. Vi har en lojal og erfaren arbeidsstokk på 17 personer.

Vi samarbeider med mange agenter/rederier om sjøfrakt og kan tilby fraktforbindelser fra bl.a. Velsen i Nederland og Grimsby /Aberdeen i England. Ellers så gir vårt vide kontaktnett mulighet til også å tilby sjøfrakt fra andre destinasjoner. Men en stor del av vår virksomhet når det gjelder sjøfrakt er relatert til kystfrakt langs norskekysten. Vi har gjennom vår plassering og kontaktnett en betydelig relasjon til Russland og Barentsregionen, både når det gjelder befraktning og fiskefartøyer.

Vår terminalvirksomhet, partilast land/sjø/luft er lokalisert i Breivika, kaiskur 23. Administrasjon, biltransport, megling og skipsklareringsavdelingene er også lokalisert i Breivika i Terminalgata 58.

Lars Holm grunnla Lars Holm Shipping A/S i 1963, men familietradisjonene innen shipping og skipsindustrien i Tromsø og Nord-Norge strekker seg lengere tilbake i tid enn dette. Vi fylte 50 år i 2013 og er veldig stolte over det.

‍Det opprinnelige selskapet, Otto Holms Sønner, hadde en lang historie innen selfangst, fiske, rederivirksomhet og skipsmegling i forkant til dannelsen av LHS

Ansatte:

Adrianne M. N. Ubeda

Daglig leder
+47 93 21 17 98au@holmshipping.no

Lena Little

Megler/speditør
+47 93 01 15 12ll@holmshipping.no

Jan Pettersen

Megler sjø / veg
+47 92 64 39 16jp@holmshipping.no

Bjørn-Helge Lindgård

Terminalarbeider
+47 95 05 83 30

Bodil J. Lauritsen

Speditør
+47 47 65 60 41bjl@holmshipping.no

Sverre Moen Hansen

Megler sjø / veg
+47 92 04 97 20sverre@holmshipping.no

Christina Madssen Hofsøy

Speditør
+47 47 65 30 83Christina@holmshipping.no

Rita Larsen

Regnskapssjef
+47 99 59 20 66rl@holmshipping.no

Alice Andersen

Regnskapsmedarbeider
+47 918 16 332alice.andersen@holmshipping.no

Jonas Stakkevold

Logistikkoperatør
+47 47 40 42 82 63jonas.stakkevold@holmshipping.no

Tom Erik Johannessen

Megler sjø / veg
+47 40 52 44 44tej@holmshipping.no

Krister Sørensen

Logistikkoperatør
+47 95 80 08 89

Rune Grønaas

Terminalarbeider
+47 91 31 69 75terminal@holmshipping.no