Vegtransport

Daglige avganger fra Tromsø til resten av Nord-Norge.

Avgang fra Oslo til Tromsø hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag, retur torsdag og mandag.

Gode forbindelser videre til kontinentet.

Vårt dekningsområde :

  • Distribusjon Tromsø m/nærområder: daglig
  • Indre Troms til Nord Troms: 2 ganger pr. uke
  • Nord-Norge forøvrig: på forespørsel
  • Nord-Norge til Østlandet/Sørlandet/Vestlandet: 2 ganger pr. uke
  • Sør-Norge til Nord-Norge: 4 ganger pr. uke
  • Tromsø til Sverige/Finland: 1 gang pr. uke
  • Nord Norge til kontinentet/UK: på forespørsel

Vi kan tilby konkurransedyktige priser og fleksible løsninger.

Alle oppdrag skjer i henhold til NSAB 2015 (kombinert transport eks bil/tog/bil) og Loven om Vegfraktavtaler (dersom varen går på bil hele veien). Transportør har begrenset erstatningsansvar. Vurder derfor egen tranportforsikring.

Kontaktperson(er):

Tom Erik Johannessen

Megler sjø / veg
+47 40 52 44 44tej@holmshipping.no

Sverre Moen Hansen

Megler sjø / veg
+47 92 04 97 20sverre@holmshipping.no

Jan Pettersen

Megler sjø / veg
+47 92 64 39 16jp@holmshipping.no

Ta kontakt med oss i dag