Informasjon om prisøkning 2023

Til alle våre kunder og samarbeidspartnere. Informasjon om prisøkning 2023.

Informasjon om prisøkning 2023

Til alle våre kunder og samarbeidspartnere. Informasjon om prisøkning 2023.

Situasjonen i Europa har dessverre igjen ført til at våre leverandører og samarbeidspartnere øker prisene på det vi kjøper av tjenester.

Dette betyr at vi ikke har annet valg enn å sende ut denne prisøkningen til våre kunder.

Prisøkningen er på 10,4% og er gjeldende fra 01.01.2023. Samt at dieseltillegg justeres for hver måned. Oversikt over dette finner dere på vår hjemmeside. (holmshipping.no)

Fra ca samme dato, 01.01.2023, legger Holm Shipping på bompasserings avgift på transportoppdrag i Tromsø og omegn. Forøvrig følger vi nøye med på våre kostnader fra underleverandører, og kommer til å gjøre endringer også andre vegen når det er grunnlag for det.

Vi ser fram til å fortsette med det gode samarbeidet. Vi håper dere tar kontakt med oss dersom noe er uklart.