Holm Shipping logo

Fortolling & Spedisjon med rutine og erfaring


Helt siden vår oppstart i 1963 har vi som skipsmegler fokusert på å øke vårt nettverk av profesjonelle agenter og rederier, men også nødvendige tjenester en megler bør ha for å kunne være kostnadseffektiv, men også kunne håndtere frakt av gods på en profesjonell måte.

Vårt brede nettverk gjør det enkelt for oss å finne de raskeste fraktrutene av ditt gods til konkurransedyktige priser. Når du benytter deg av våre tjenester tar vi ansvar for hele transporten fra A til B.

Speditør og godkjent varsler

EU innførte 1. juli 2009 krav om elektronisk forhåndsvarsling av all vareførsel til og fra EU for å øke sikkerheten. Norge har inngått avtale med EU som gir oss unntak fra kravet. Dette gjelder imidlertid ikke Svalbard og andre tredjeland, blant annet Russland.

Kravet fra myndighetene resulterer i at alle varer til/herfra må forhåndsvarsles i tillegg til vanlig tollklarering. Hvis varene ikke blir forhåndsvarslet, kan det føre til lengre behandlings-/klareringstid på grensen fordi det skal foretas risikoanalyse av varen. Det er derfor viktig at du velger fortolling og spedisjon hos en megler som er godkjent varsler.

Vi i Holm Shipping var en av de første meglerne med elektronisk varsling mot Tollvesenet. Dette er et viktig ledd i fortollingen, samtidig som det er viktig for våre oppdragsgivere at prosessen går raskt og effektivt.

Fortolling med lagringsmuligheter

Som speditør kan vi også håndtere lagring av varer. Som en del av transportlogistikken er speditørens ansvar å ta imot en vare, fortolle den og håndtere alle nødvendige dokumenter som er nødvendige for import og eksport.

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon om fortolling og spedisjon!

Ta kontakt med oss i dag