Informasjon om prisøkning 2022

Kostnadsnivået i transportbransjen har økt kraftig. I følge SSB er prisstigningen fra 3. kvartal 2020 til og med 3. kvartal 2021 på over 7%. I tidsrommet har ikke Holm Shipping økt sine priser.

Informasjon om prisøkning 2022

Kostnadsnivået i transportbransjen har økt kraftig. I følge SSB er prisstigningen fra 3. kvartal 2020 til og med 3. kvartal 2021 på over 7%. I tidsrommet har ikke Holm Shipping økt sine priser. 

Da det er varslet prisøkning fra samme dato, fra våre transportører og underleverandører kommer dette til å øke driftskostnadene til Holm Shipping betraktelig. Derfor ser vi oss dessverre nødt til å sende ut en prisøkning til våre kunder og samarbeidspartnere.  

Prisøkningen er på 7% og er gjeldende fra 01.01.2022. 

Momenter som utgjør prisøkningen: 

  • Sjåførmangel gjør transporten dyrere, vår kostpris økes betraktelig
  • Økte drivstoffkostnader
  • Miljøpakker, økte kostnader for bompenger 

Kostnadsbildet fra våre underleverandører er essensielt for vår drift så vi betrygger dere om at vi fortsetter å følge med utviklingen utover, og agerer ut fra det. På tross av denne økningen ønsker vi å fortsette med det gode samarbeidet. Vi ber dere ta kontakt med oss om dere ser utfordringer med økte kostnader slik at vi gjennom dialog kan finne gode løsninger, slik vi bruker.